LVU Advokat

Juridisk hjälp i LVU-ärenden |08-428 96 80

Övriga tjänster

Bred juridisk hjälp

Vi arbetar med familjejuridik, brottmål och LVU. Vi åtar oss uppdrag som offentliga biträden i de fall du har rätt till detta. Du kan själv begära att få oss som ditt offentliga biträde. 

Familjejuridik

Vi åtar oss uppdrag som rör vårdnad, barns boende och umgänge med barn. Vi åtar oss även uppdrag som arv, bouppteckningar, testamenten, bodelning, äktenskapsförord, samboavtal och underhållsbidrag m.m.

Kontakta oss för mer information.

Brottmål

Om du misstänks för brott har du rätt att själv välja advokat. Din försvarare har till uppgift att bevaka dina rättigheter och intressen gentemot polis, åklagare och domstol. Vi arbetar alltid för att du ska få ett effektivt försvar och en rättvis prövning av ditt fall.

I många fall har du rätt till en offentlig försvarare som betalas av allmänna medel. Vi finns tillgängliga både som offentlig och privat försvarare.

Rättsskydd och rättshjälp

Rättsskydd ingår i din hemförsäkring. Den kan utnyttjas för att betala huvuddelen av kostaden för en advokat. Du kan beviljas rättsskydd i mål som rör vårdnad, barns boende och umgänge med barn.

När du utnyttjar rättsskyddet får du betala en självrisk, normalt 20 % av dina advokatkostnader. Vi hjälper dig att söka rättsskydd.

Rättshjälp innebär att staten betalar huvuddelen av kostnaden för din advokat och du själv får betala en viss procentandel. Hur mycket du får betala beror bland annat på din årsinkomst och din samlade förmögenhet.

 

Få hjälp med LVU av en kunnig och erfaren advokat.