LVU Advokat

Juridisk hjälp i LVU-ärenden |08-428 96 80

Om oss

Susanne

Susanne Glendor Maschmann – Advokat

Erik

Erik Elgán Maschmann – Advokat

 

Hundraprocentigt engagemang

Vi arbetar med familjejuridik, brottmål och LVU. Vi är ombud i vårdnadstvister och andra tvister som gäller umgänge och barns boende. Vi åtar oss uppdrag som försvarsadvokater, målsägandebiträden och särskilda företräden för barn samt ombud och offentliga biträden i LVU-mål.

Vi är verksamma över hela landet men har vår bas i Gamla Stan i Stockholm.

Hos oss står du som klient alltid i centrum. Vi bevakar och tillvaratar dina intressen och är tillgängliga under årets alla dagar så att du alltid snabb kan komma i kontakt med oss.

Vi utreder alltid möjligheten för dig att få rättsskydd eller rättshjälp så att du inte behöver oroa dig för att din ekonomi skall belastas onödigt hårt.

Vi har lång erfarenhet inom familjejuridik och vi hjälper dig genom hela processen så att dina rättigheter och intressen tillvaratas.

Välkommen att kontakta oss för att få hjälp med ditt ärende.

 

Få hjälp med LVU av en kunnig och erfaren advokat.