LVU Advokat

Juridisk hjälp i LVU-ärenden | 08-24 26 10

Om oss

Advokatfirman DEFENS arbetar med familjejuridik, brottmål och LVU. Vi är ombud i vårdnadstvister och andra tvister som gäller umgänge och barns boende. Vi åtar oss uppdrag som försvarsadvokater, målsägandebiträden och särskilda företräden för barn samt ombud och offentliga biträden i LVU-mål.

Vi är verksamma över hela landet men har vår bas i Stockholm.

Hundraprocentigt engagemang

Hos oss står du som klient alltid i centrum. Vi bevakar och tillvaratar dina intressen och är tillgängliga under årets alla dagar så att du alltid snabb kan komma i kontakt med oss.

Vi utreder alltid möjligheten för dig att få rättsskydd eller rättshjälp så att du inte behöver oroa dig för att din ekonomi skall belastas onödigt hårt.

Advokatfirman DEFENS har lång erfarenhet inom familjejuridik och vi hjälper dig genom hela processen så att dina rättigheter och intressen tillvaratas.

Välkommen att kontakta oss för att få hjälp med ditt ärende.

Våra medarbetare

Olof Bexell
Biträdande jurist
Tel: 070-53 90 284
E-post: [email protected]

Anna Ekström
Biträdande jurist
Tel: 08-24 26 10
E-post: [email protected]

Behrang Eslami
Advokat
Tel: 070-76 93 514
E-post: [email protected]

Sara Fahmy
Advokat
Tel: 073-63 05 864
E-post: [email protected]

Johanna Fürsten
Sekreterare
Tel: 08-24 26 10
E-post: [email protected]

Anna-Karin Hamner
Verksamhetsansvarig
Tel: 08-24 26 10
E-post: [email protected]

Harri Keränen
Biträdande jurist
Tel: 070-61 47 681
E-post: [email protected]

Gustaf Ljungström
Advokat och delägare
Tel: 073-44 38 070
E-post: [email protected]

Kamo Moghadas
Advokat
Tel: 073-93 79 879
E-post: [email protected]

Johan Nilsson
Advokat
Tel: 070-49 21 539
E-post: [email protected]

Elin Roos
Biträdande jurist
Tel: 08-24 26 10
E-post: [email protected]

Anton Strand
Advokat och delägare
Tel: 073-58 93 638
E-post: [email protected]

 

Få hjälp med LVU av en kunnig och erfaren advokat.