LVU Advokat

Juridisk hjälp i LVU-ärenden


Vi arbetar med LVU och har telefonjour dygnet runt
på tel 08-665 00 00

På denna sida har vi på Advokatbyrån LEGE samlat information om LVU.

Vi på LEGE är offentligt biträde för föräldrar vars barn har omhändertagits. Du kan alltid kontakta oss om du har frågor gällande LVU eller behöver hjälp i ett annat familjerättsärende.

Om du är barn och behöver hjälp kan du istället ta en titt på Barnombudsmannens hemsida eller ringa direkt till deras jourtelefon på 020-23 10 10 (samtalet syns inte i telefonräkningen och är gratis att ringa).

LVU

LVU, eller Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga som den egentligen heter, är en lag som reglerar hur man skall ta hand om barn och ungdomar som far illa på grund av bristande förhållanden i det egna hemmet eller på grund av eget skadligt beteende. LVU är en tvångslag.

Tvångsvård enligt LVU är en sista utväg när det inte är möjligt att hitta andra lösningar. I första hand försöker man ta den frivilliga vägen via Socialtjänsten och socialtjänstlagen. Om detta inte är tillräckliga kan ett ingripande göras enligt LVU. För att LVU skall komma ifråga krävs en påtaglig risk för att barnets hälsa och utveckling skadas. Det kan handla om psykisk eller fysisk misshandel i hemmet, drogmissbruk eller kriminalitet hos den unge mm.

När ett barn omhändertas enligt LVU sker detta mot vårdnadshavarens, barnets eller bådas vilja.

 

Gången är följande:

  1. Ett omedelbart omhändertagande kan göras av socialnämnden som då på dagen kan hämta barnet och föra det till ett jourhem.
  2. Socialnämnden skall därefter inom en vecka ansöka hos förvaltningsrätten om att omhändertagandet skall stå fast.
  3. Domstolen håller därefter inom kort en förhandling om frågan om tvångsvården skall gälla eller inte. Står LVU fast placeras barnet normalt hos i ett familjehem (fosterfamilj).
  4. Var sjätte månad skall frågan om placeringen skall kvarstå eller inte omprövas av socialnämnden och detta beslut kan då överklagas till domstol.

 

Felaktigt beslut?

Omhändertaganden enligt LVU grundar sig nästan uteslutande på en utredning av socialtjänsten kring barnets hemförhållanden och levnadssätt i övrigt. Fel förekommer i dessa utredningar.

Löpande utvärderingar om hur de olika kommunerna arbetar med LVU har visat att det finns stora brister i vissa kommuner och inget enhetligt agerande från socialtjänsten i dessa ärenden. Ibland placeras barn i familjehem utan att det fanns rättsäkra beslut som användes för att motivera åtgärderna och det finns många exempel på familjehem som inte har utretts tillräckligt i förväg och man har även hittat brister hos ett flertal HVB-hem.

 

Inledande fri rådgivning

Vi på LEGE arbetar med LVU och behöver du hjälp av en LVU-advokat går det bra att vända sig till oss. Gå till vår kontaktsida och fyll i formuläret så återkommer vi snarast möjligt till dig för en inledande gratis rådgivning. Det går också alltid bra att ringa på 08-665 00 00. Vår telefonjour är öppen dygnet runt årets alla dagar.

 

Offentligt biträde

Domstolen utser normalt ett offentligt biträde – ett juridiskt ombud – för förädrarna eller barnet. Ombudet i sin tur bekostas helt av det allmänna. Det innebär att man inte själv behöver betala advokatens arvode i dessa mål.

 

 

Få hjälp med LVU av en kunnig och erfaren advokat.