LVU Advokat

Juridisk hjälp i LVU-ärenden | 08-665 00 00

Om oss

Advokatbyrån LEGE arbetar med familjejuridik, brottmål och LVU. Vi är ombud i vårdnadstvister och andra tvister som gäller umgänge och barns boende. Vi åtar oss uppdrag som försvarsadvokater, målsägandebiträden och särskilda företräden för barn samt ombud och offentliga biträden i LVU-mål.

Vi är verksamma över hela landet samt ansvariga för Advokatjouren på Södermalm i Stockholm.

Hundraprocentigt engagemang

Hos oss står du som klient alltid i centrum. Vi bevakar och tillvaratar dina intressen och är tillgängliga under årets alla dagar så att du alltid snabb kan komma i kontakt med oss.

Vi utreder alltid möjligheten för dig att få rättsskydd eller rättshjälp så att du inte behöver oroa dig för att din ekonomi skall belastas onödigt hårt.

Advokatbyrån LEGE har lång erfarenhet inom familjejuridik och vi hjälper dig genom hela processen så att dina rättigheter och intressen tillvaratas.

Välkommen att kontakta oss för att få hjälp med ditt ärende.

Våra medarbetare

Karl Potapoff
Advokat
Tel: 08-665 00 00
Mobil: 073-665 39 00
E-post: karl.potapoff@lege.se

Jelena Malm
Biträdande jurist
Tel: 08-665 00 00
Mobil: 073-533 86 40
E-post: jelena.malm@lege.se

Chanelle Malmqvist
Biträdande jurist
Tel: 08-665 00 00
Mobil: 073-665 39 05
E-post: chanelle.malmqvist@lege.se

Johan Hultqvist
Biträdande jurist
Tel: 08-665 00 00
Mobil: 073-660 70 05
E-post: johan.hultqvist@lege.se

Fredrik Hansson
Biträdande jurist
Tel: 08-665 00 00
Mobil: 073-665 39 07
E-post: fredrik.hansson@lege.se

Maria Kruse
Biträdande jurist
Tel: 08-665 00 00
Mobil: 073-355 64 44
E-post: maria.kruse@lege.se

Johanna Mohlin
Biträdande jurist
Tel: 08-665 00 00
Mobil: 073-665 39 02
E-post: johanna.mohlin@lege.se

Jennie Wiik
Paralegal
Tel: 08-665 00 00
Mobil: 073 665 39 38
E-post: jennie.wiik@lege.se

 

Få hjälp med LVU av en kunnig och erfaren advokat.